Mobirise


II / VII
połówkowy
Zjazd Delegatów
VII Kadencji

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, na podstawie Uchwały XX/VII/2023 z dnia 04 września 2023 roku, zaplanowano zwołanie zwołanie II/VII połówkowego Zjazdu Delegatów VII Kadencji na dzień 06 października 2023 roku o godz. 10:00. Wydarzenie odbędzie się w Rudzie Śląskiej.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

HTML Website Builder