Mobirise

30 lecie ZZMWK w Polsce

23 lipca 1992 roku w Klubie KWK Wesoła zebrali się maszyniści z 55 kopalń, z których wyłoniono 25 przedstawicieli naszej grupy zawodowej.
Wśród nich z kolei wyłoniono pięcioosobowy komitet, który wybrał pierwszego Przewodniczącego Związku: nieżyjącego już - Jerzego Musioła.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZMWK W POLSCE

Pierwszym Przewodniczącym Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych
Kopalń Węgla Kamiennego (nasza pierwsza nazwa) był
śp kol Jerzy MUSIOŁ
1992 - 1993
w kolejnych latach funkcję kolejno sprawowali:

śp Tadeusz BORODECKI

I kadencja
1993 - 1996

Roman BYCZEK

II i III Kadencja
1996-2006

 śp Jerzy GRABALA

IV i V Kadencja
2006 - 2016

Czesław Jurgielewicz

VI i VII Kadencja
od 2016  

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

HTML Code Creator