Mobirise

VII Zjazd Delegatów
25 luty 2021

VII ZJAZD DELEGATÓW

Odbył się 25 lutego 2021 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu

VII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
wybrał na swoim posiedzeniu:


- Przewodniczącego Zarządu Krajowego którym na kolejną kadencję został ponownie wybrany Czesław Jurgielewicz


- Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej którym został wybrany
Krystian Buchalik

oraz zatwierdził skład Prezydium Zarządu Krajowego zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego w osobach:
- Krzysztof Słowik
- Konrad Mucha
- Piotr Drechsler
- Marek Rzezik

Wybrano Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej:
- Tomasz Gomolec
- Marek Pilarczyk

Ustępujący Przewodniczący Zarządu Krajowego oraz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej złożyli sprawozdania z poprzedniej VI Kadencji które zostały przyjęte przez Zjazd Delegatów.


czytaj

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Landing Page Software