Mobirise


Protest w obronie energetyki

Protest w obronie energetyki

W dniu 02.10.2020r. w Warszawie, wpierw pod siedzibą PIS następnie po przemarszu pod siedzibę KPRM protestowały centrale związków zawodowych działających w ramach OPZZ, w górnictwie węgla brunatnego, kamiennego, zagłębia miedziowego, hutników oraz branży energetycznej wyrażając swój sprzeciw wobec prowadzonej przez Rząd PIS polityki, a w zasadziej jej braku wobec branży górniczej i energetycznej. Delegacja OPZZ złożyła petycje w siedzibie PiS oraz KPRM.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Maker