PROTEST

Mobirise

Związkowcy z PGG blokują tory

w proteście przed importem węgla z zagranicy przy coraz więszych zwałach krajowego węgla.
Związkowcy z naszej organizacji czynnie wspierają protest.
18.02.2020

Mobirise
Mobirise
Mobirise

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Offline Website Creator