Mobirise

Emerytury - skrót tego co dla nas najważniejsze. 

Zgodnie z ustawą emerytalną dla górnictwa oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi od 01 stycznia 2009 na emeryturę górniczą można odejść w trzech przypadkach:

1. z chwilą ukończenia 55 lat po przepracowaniu 25 lat pracy łącznie z okresami zaliczalnymi z wymagalnym okresem 10 lat czystej pracy w górnictwie ( p.z. ) bez okresów chorobowych

2. po przepracowaniu 25 lat pracy górniczej i równorzędnej z wymaganym okresem przepracowania co najmniej 15 lat pracy w górnictwie ( p.z. ) – tutaj jednak istnieje konieczność odpracowania dni chorobowych powyżej 35 dni do daty 15 listopada 1991 roku, po tej dacie odpracowujemy wszystkie dni niezdolności do pracy wynikające z chorobowego

3. po 25 latach bez względu na wiek ( czysta praca górnicza p.z. )

UWAGA

We wszystkich w/wymienionych przypadkach okresy niezdolności do pracy wynikające z wypadku przy pracy zalicza się do okresów czasu pracy ( ! ).

NIE WLICZA się do okresów zatrudnienia: – opieki nad dzieckiem , współmałżonkiem

– zasadniczej służby wojskowej

– wyższej uczelni

---


© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Best AI Website Maker