Mobirise

Konferencja Związków Zawodowych basenu morza Bałtyckiego

Mobirise

EUROPA 2020

W dniach 04 – 05.04.2017 w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się Konferencja „Europa 2020 i region Morza Bałtyckiego” w której udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych regionu Morza Bałtyckiego. W trakcie Konferencji przedstawiono z jakimi problemami w poszczególnych krajach napotykają się związki zawodowe, sposób ich działalności w oparciu o prawa poszczególnych państw. Współpracę związków zawodowych , instytucji międzynarodowych oraz ich kompetencje. Omówiono kierunki wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. ważnym zagadnieniem była sytuacja społeczno-polityczna oraz kondycja dialogu społecznego w regionie Morza Bałtyckiego.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Website Building Software